Op antjebosma.nl wil ik mijn bezoekers informeren over mij als ondernemer en wat ik voor andere kan betekenen. Hierover is dan ook veel informatie te vinden op mijn website. Alle informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de website AntjeBosma.nl te bezoeken en door de informatie hierop te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden in de privacyverklaring.

Informatie op onze website

Ik behoud mij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te doen. Ik stel mijn informatie zeer zorgvuldig samen en onderhoud deze regelmatig. Toch kan het zijn dat informatie niet volledig, correct of actueel is. (Type)Fouten kunnen gebeuren. Wijs mij erop zodat ik deze kunnen corrigeren.

Teksten en beeldmateriaal op mijn website zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Daarom mag niets van deze website voor commercieel en niet-commercieel gebruik verveelvoudigd worden zonder vooraf toestemming aan mij te vragen.

Het functioneren van de website

Voor het online zijn en het foutloos functioneren van onze website ben ik afhankelijk van mijn hostingpartij en van WordPress en alle gerelateerde plugins. Ik ben dan ook niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van mijn website en de daarop vermelde informatie.