Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 vervangt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming de oude Wed Bescherming Persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywet geeft jou als gebruiker meer rechten die betrekking hebben op jouw privacy op internet.

Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens ben ik altijd al met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan met alle persoonsgegevens die ik verzamel. Dat zal ik ook onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming blijven doen. Ik beveilig alle gegevens volgens wettelijke bepalingen en standaarden in de branche. Uiteraard deel ik geen gegevens met (onbevoegde) derden.

Voor mij is het belangrijk dat iedereen die met mij zaken doet – of als websitebezoeker of andere (zakelijke) relatie – zijn of haar rechten m.b.t. privacy kent. Daarom heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Google Analytics en cookies

Bij het bezoeken van mijn website worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Ik plaats wel analytische cookies om de gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van mijn website steeds verder te verbeteren. Daarbij worden bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers en het gebruikte apparaat opgeslagen. Deze worden in Google Analytics verwerkt maar worden eerst zodanig anoniem gemaakt dat ze niet naar een persoon te herleiden zijn. Voor deze verwerking van de gegevens heb ik met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Gegevens delen

Ik deel nooit jouw gegevens met derden voor commerciële doeleinden.
Het kan wel voorkomen dat ik in bepaalde gevallen wettelijk verplicht ben om gegevens die ik verzamel te delen met derden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Jouw rechten volgens de AVG

Een aantal rechten in de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn overgenomen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er zijn echter ook 2 nieuwe rechten erbij gekomen. Een daarvan is het recht om vergeten te worden. Als ik een verzoek ontvang tot het verwijderen van alle gegevens van een persoon, dan voldoe ik aan deze vraag mits ik niet wettelijk verplicht ben om de gegevens toch te bewaren.

Daarnaast heb je het recht op inzage, mag je jouw gegevens bij mij opvragen, aanpassen, en zelfs – indien dit binnen de wettelijk bepalingen mogelijk is – beperk wat ik wel / niet mag verwerken. Als je van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan met mij contact op.

Ik zorg goed voor jouw gegevens

Ik doe er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dat heb ik in het verleden al gedaan en dat zal ik ook in de toekomst blijven doen. Ik realiseer mij goed dat het voor jou belangrijk is.

Om alle gegevens goed te beveiligen, heb ik maatregelen getroffen op administratief, organisatorisch en technisch vlak. Voor partijen waarmee ik gegevens deel om deze te verwerken, heb ik verwerkersovereenkomsten gesloten. Zie hiervoor het hoofdstuk over Google Analytics.

Als je vragen hebt over welke gegevens ik van jou verzamel en verwerk of als je wilt dat ik jouw persoonsgegevens aanpas of verwijder, neem dan gerust contact met mij op.
Heb je het vermoeden dat er een datalek is ontstaan, wil ik je vragen om dit direct aan mij te melden zodat ik er adequaat op kan reageren.

Nieuwe ontwikkelingen

Deze privacyverklaring is in mei 2018 opgesteld. Ik behoud mij het recht voor om de tekst hiervan aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen of wet- en regelgeving. Bezoek dus af en toe deze pagina om de tekst van de privacyverklaring nog eens te lezen.

 

Drachten 24 mei 2018